Vitajte na našej web stránke Vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja

Prostredníctvom našej web stránky Vás chceme informovať o našich aktivitách a sprostredkovávať Vám ďalšie dôležité informácie.

Staršie informácie o našej činnosti a aktivitách nájdete na web stránke www.bbvipa.webnode.sk

ViP BB

Pod Bánošom 80              974 11 Banská Bystrica

rusnakbb@gmail.com 

+421 905 434 102


Čo nás trápi: 


AKTUALITY:

Oznamujeme Vám, že žiaľ vzhľadom na mimoriadnu situáciu s ochorením COVID-19 sa Podujatie Tradičná chuť jari - Otváranie Bánoša v roku 2021 NEUSKUTOČNÍ !!

Miestne akčne skupiny (MAS) na Slovensku majú možnosť čerpať finančné prostriedky na tzv. Animačné aktivity. "Majú pomôcť pri organizovaní rôznych aktivít v územiach. Ich cieľom je sprostredkovať informácie o MAS a ich význame pri implementácii programu LEADER pre obyvateľov, návštevníkov a aj pre účastníkov podujatí," vysvetľuje Daniela...

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky súťaže Dedina roka 2021. Oficiálne tým spustila jej 11. ročník, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia SR Ján Budaj. Šéf envirorezortu zároveň vyzval zástupcov samospráv obcí a ich obyvateľov, aby sa do súťaže zapojili a predstavili úspechy svojej dediny, jej...

Komisárovi Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a eurokomisárke pre kohéziu a reformy odchádza zo Slovenska mimoriadne vážny signál. Je informáciou o tom, že do dnešného dňa na Slovensku nedošlo k reálnej implementácii prístupu LEADER a nástroja CLLD, čo paralyzuje kľúčový koncept regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Oznamujeme Vám, že žiaľ vzhľadom na mimoriadnu situáciu s ochorením COVID-19 sa Podujatie Tradičná chuť jesene - Zatváranie Bánoša v roku 2020 NEUSKUTOČNÍ !!

Dňa 2.7.2020 sa zástupcovia Miestnych akčných skupín BB kraja stretli na Tematickej pracovnej skupine, ktorú organizovala VOKA - regionálna anténa NSRV. Na stretnutí informoval zástupca Úradu BBSK Matej Hruška o procesoch a stave prípravy nového programového obdobia a možností zapojenia sa MAS do týchto procesov.

Vidiecke partnerstvo BB oslavuje 15 rokov svojej činnosti

Ďakujeme firme Webnode za sponzorovanie tejto web stránky!