Vitajte na našej web stránke Vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja

Prostredníctvom našej web stránky Vás chceme informovať o našich aktivitách a sprostredkovávať Vám ďalšie dôležité informácie.

Staršie informácie o našej činnosti a aktivitách nájdete na web stránke www.bbvipa.webnode.sk

ViP BB

Pod Bánošom 80                 974 11 Banská Bystrica

rusnakbb@gmail.com 

+421 905 434 102

Dňa 23.4. 2018 sa v Masarykovom dvore vo Vígľaši - Pstruši konala členská schôdza Občianskeho združenia Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (ViP BB). Okrem bežných pravidelných povinností, sa tohto roku konali aj voľby novej Regionálnej rady, ktorá má 7 členov a voľby novej Revíznej komisie.

Vidiecke partnerstvo BB oslavuje 15 rokov svojej činnosti