Vitajte na našej web stránke Vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja

Prostredníctvom našej web stránky Vás chceme informovať o našich aktivitách a sprostredkovávať Vám ďalšie dôležité informácie.

Staršie informácie o našej činnosti a aktivitách nájdete na web stránke www.bbvipa.webnode.sk

ViP BB

Pod Bánošom 80                 974 11 Banská Bystrica

rusnakbb@gmail.com 

+421 905 434 102

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na I. Informačný deň "ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY", ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a...

Dňa 23.4. 2018 sa v Masarykovom dvore vo Vígľaši - Pstruši konala členská schôdza Občianskeho združenia Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (ViP BB). Okrem bežných pravidelných povinností, sa tohto roku konali aj voľby novej Regionálnej rady, ktorá má 7 členov a voľby novej Revíznej komisie.

Vidiecke partnerstvo BB oslavuje 15 rokov svojej činnosti