Vitajte na našej web stránke Vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja

Prostredníctvom našej web stránky Vás chceme informovať o našich aktivitách a sprostredkovávať Vám ďalšie dôležité informácie.

Staršie informácie o našej činnosti a aktivitách nájdete na web stránke www.bbvipa.webnode.sk

ViP BB

Pod Bánošom 80                 974 11 Banská Bystrica

rusnakbb@gmail.com 

+421 905 434 102


V stredu 26. februára 2020 zorganizoval Úrad BBSK prvé spoločné pracovné stretnutie so zástupcami MAS/VSP k príprave Integrovanej územnej stratégie BBSK na programové obdobie 2021-2027. Cieľom stretnutia bolo informovať zástupcov MAS/VSP o pripravovaných politických cieľoch EÚ na na nové programové obdobie a zistiť priority v rozvoji územia...

Jedným zo záverom predsedníctva z Trenčianskych Teplíc bolo rozhodnutie absolvovať v najbližších týždňoch stretnutie predsedu Národnej siete so všetkými členmi NS MAS SR, a to počas troch výjazdov- na území bývalého stredoslovenského, východoslovenského a západoslovenského kraja. Prvé z nich sa uskutočnilo v utorok 26. 11. 2019 v Detve, hostiteľom...

28. novembra 2019 v Sklených Tepliciach zasadla Ragionálna rada ViP BB. Na svojom zasadaní RR ViP BB riešila prerokovala nasledovné body:

Vidiecke partnerstvo BB oslavuje 15 rokov svojej činnosti