Budovanie kapacít

V roku 2015 členská schôdza priniesla zmenu stanov, zmenu názvu združenia na Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (ViP BB) i zmenu loga. Definitívne sme tak ukončili etapu budovania kapacít pre LEADER, nakoľko sa vytvorilo v kraji až 21 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré mali vypracované svoje stratégie. Z nich 20 požiadalo o udelenie štatútu MAS a 18 tento štatút aj v rokoch 2017 - 2019 a  získalo:

Z celkového počtu 21 partnerstiev v roku 2017 bolo 16 členom ViP BB v roku 2018 to bolo už 20 partnerstiev. Rozhodli sme sa preto že budovanie kapacít na rozvoj vidieka sústredíme na užšiu vzájomnú spoluprácu týchto partnerstiev. Územie kraja sme si rozdelil na 4 vidiecke regióny (po 4-6 VSP), v ktorých sme zriadili z jednotlivých členov Výbory a predsedovia Výborov sa stali členmi Regionálnej rady.

Výbory - vidiecke regióny ViP BB:

Horský vidiecky región -členovia: VSP Banskobystrický geomontánny park, MAS Chopok-juh, MAS Partnerstvo Muránska Planina-Č. Hron, MAS Podpoľanie,

Pohronský vidiecky región - členovia: MAS Naša Lieska, VSP Pohronská cesta, MAS Zlatá cesta, MAS Žiarska kotlina,

Novohradský vidiecky región - členovia: MAS Hornohrad, VSP Partnerstvo Južného Novohradu, Regionálne združenie Javor,

Vidiecky región Gemer-Malohont - členovia: MAS Cerovina, MAS Južný Gemer, MAS Malohont, VSP Malý Gemer, MAS Stredný Gemer

Práca výborov vidieckych regiónov sa bude orientovať na tri hlavné oblasti činnosti:

  • vzájomná spolupráca zameraná na udržanie a rozvoj regionálneho značenia produktov
  • podpora odbytu miestnych produktov
  • vytváranie projektov spolupráce so zapojením nepodporených partnerstiev

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v oblasti budovania kapacít sa zameria hlavne na:

  • rozšírenie členskej základne o nečlenské verejno-súkromné partnerstvá
  • presadzovanie podpory pre nepodporené verejno-súkromné partnerstvá
  • vytvorenie verejno-súkromné partnerstiev typu LEADER v nepokrytom území kraja