Podpora miestnych produktov


Podpora miestnej produkcie patrí k novovytvorenej činnosti Vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja, ktorá nahradila ukončenú prioritu budovanie kapacít pre integrovaný rozvoj vidieka. Túto prioritu realizujeme prostredníctvom troch aktivít:

  • rozširovanie regionálneho značenia produktov a služieb
  • organizovanie farmárskych trhov
  • podpora odbytu miestnych produktov

Tieto aktivity realizujeme v úzkej súčinnosti s BBSK. V rokoch 2015 -17 sme zorganizovali v spolupráci s partnermi a s podporou Mesta B. Bystrica a BBSK a zrealizovali 6 farmárskych trhov počas každoročného Otvárania a Zatvárania Banoša, ktoré sa po vstupe Mesta ako partnera premenovali na Tradičnú chuť jari a Tradičnú chuť jesene. V roku 2016 sme získali podporu BBSK pre udržanie a rozšírenie značenia regionálnych produktov. MAS, ktoré boli nositeľmi regionálnych značiek získali podporu na udržanie značky a jej rozšírenie o ďalších členov. Na BBSK sa vytvorila pre tento účel Koordinačná rada a naša členka J. Bačíková sa stala Krajským koordinátorom regionálneho značenia. Na základe nášho podnetu sa vytvorilo aj VZN BBSK na podporu značenia a vytvárania odbytových partnerstiev, v ktorom sa v rozpočte BBSK na rok 2017 vyčlenilo celkom 30.000,- EUR. Prispelo to k vzniku dvoch ďalších značiek - Novohrad a Pohronie. Okrem toho BBSK podporilo aj propagáciu značky a ich držiteľov na výstavách a vydaním letáku o regionálnej značke. ViP BB v spolupráci s TU Zvolen v rámci projektu FEAL vydal v roku 2017 brožúrku o propagujúcu produkty a služby s regionálnou značkou ako aj ich držiteľov. Na prípravu podpory odbytu miestnych produktov sme v roku 2017 zorganizovali 5 seminárov, z toho 4 boli podporené BBSK.


Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron, MAS Chopok Juh, VSP Horehron a Banskobystrickým geomontánnym parkom založili novú značku - Regionálny produkt Horehronie