Členská základňa

Členskú základňu tvoria predovšetkým verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER (MAS), fyzické osoby - aktivisti v rozvoji vidieka a iné právnické osoby podporujúce integrovaný rozvoj vidieka.

Aktuálny stav členskej základne k 31.12.2018:

· verejno-súkromné partnerstvá:

 • Banskobystrický geomontánny park,
 • MAS Cerovina
 • Hontiansko-Dobronivské partnerstvo
 • MAS Hontianske Poiplie
 • Hontiansko - Novohradské partnerstvo
 • MAS Hornohrad
 • MAS Chopok-juh
 • MAS Ipeľská kotlina - Novohrad
 • VSP Južný Gemer
 • MAS Malohont
 • MAS Malý Gemer
 • Naša Lieska
 • Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron
 • Partnerstvo Južného Novohradu
 • POPOĽANIE
 • Pohronská cesta
 • Regionálne združenie Javor
 • VSP Stredný Gemer
 • Zlatá cesta
 • Žiarska kotlina

Z celkového počtu 21 VSP typu LEDER v našom kraji je 20 našim členom

· fyzické osoby - aktivisti:

 • Darina Furješová
 • Elena Kubaliaková
 • Martina Kukučková
 • Jozef Liška
 • Oľga Ľuptáková
 • Mária Mitterová
 • Veronika Muránska
 • Igor Pašmík
 • Peter Patúš
 • Peter Rusnák
 • Stanislava Zvarová

· ostatné právnické osoby:

 • Mikroregión Rimava-Rimavica
 • Mikroregión Sinec-Kokavsko
 • Mikroregión Strehovská dolina
 • OZ FUNDAMENT
 • OZ OZVENY
 • OZ RODON
 • OZ Sedliacky dvor
 • OZ T4
 • OZ Združenie pre rozvoj vidieka
 • Stredná odborná škola Pod Bánošom B. Bystrica