Regionálna značka

S myšlienkou zaviesť regionálne značenie na Slovensku prišli zástupcovia OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a preto keď v roku 2011 vyšla Výzva v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce s touto myšlienkou oslovili zástupcov OZ Zlatá cesta a spoločne pripravili projekt zameraný na vybudovanie regionálnej značky HONT. Boli získané finančné prostriedky vo výške 40.000,- € na projekt pod názvom "Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región HONT", ktorého cieľom bolo vybudovať nielen značku HONT, ale osloviť aj ostatné miestne akčné skupiny s možnosťou začať spoločné značenie. V rámci tejto výzvy boli vytvorené v našom kraji ešte značky Podpoľanie a Gemer-Malohont. V roku 2015 bolo v SR zavedených celkom 8 značiek:

Spoločné ciele pre všetky značky "regionálny produkt" sú:

 • zvyšovanie vedomia (medzi občanmi a všetkými zainteresovanými subjektmi v oblasti), že prírodné a kultúrne dedičstvo a remeslá môžu byť aktívnym faktorom regionálneho rozvoja;
 • vytvorenie motivácie pre ľudí, aby žili/zostali v týchto oblastiach, a to podporou ekonomickej situácie;
 • propagácia regiónu a jeho špecifík;
 • zachovanie tradičných výrobkov, remesiel a pod.

Regionálna značka sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky, poskytujú služby a organizujú podujatia, ktoré spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj územia, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu.

Značka má podporiť miestnych producentov a poskytovateľov služieb (poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy, poskytovateľov služieb), ktorí v tomto prírodne hodnotnom, zdravom území hospodária šetrne, tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody.

Ďalším cieľom značky je prispieť k rozvoju udržateľného cestovného ruchu skvalitnením rekreačného zážitku turistov tým, že značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu náväznosť činnosti v danom území. Nákup miestnych výrobkov a využívanie miestnych surovín tiež znižuje záťaž životného prostredia vzhľadom ku kratším prepravným vzdialenostiam, podporuje zamestnanosť, a udržanie osídlenia.

Regionálna značka musí napĺňať nasledovné znaky:

 • tradícia
 • miestna surovina
 • ručná práca
 • jedinečnosť

Regionálna značka (ďalej len značka) sa udeľuje pre:

 • výrobky o remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné....) o potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné,...) o prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, ...)
 • služby o ubytovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, chata, turistická ubytovňa, kemping)
 • podujatia (zachovanie kultúrneho dedičstva, gastronómia, šport)

Regionálne značenie produktov, služieb a podujatí sa zavádza v okolitých krajinách a postupne i na Slovensku, ako jedna z účinných metód podpory miestnej ekonomiky.

V našom kraji sa postupne zaviedli nasledovné značky regionálnych produktov:

Rok 2013:

HONT - súčasný organizátor a administrátor MAS Zlatá cesta

PODPOĽANIE - organizátor a administrátor MAS Podpoľanie

Rok 2015: 

GEMER-MALOHONT - organizátor a administrátor MAS Malohont v spolupráci s MAS Južný Gemer, Cerovina, Muránska planina - Čierny Hron, Stredný Gemer

Rok 2017: 

NOVOHRAD - organizátor a administrátor Region Neogradiensis

POHRONIE - organizátor a administrátor MAS Žiarska kotlina

Rok 2019:

HOREHRONIE - organizátor a administrátor OOCR Horehronie v spolupráci s MAS Muránska planina - Čierny Hron, Chopok Juh a Horehron