Obhajoba záujmov vidieka banskobystrického kraja

Cieľom obhajoby záujmov vidieka je presadzovať a obhajovať potreby vidieka nášho kraja, hlavne v súvislosti s jeho integrovaným a multifunkčným rozvojom. Všetky advokačné aktivity, vrátane spracovania podkladov, účasti na rokovaniach a konzultácie vykonávajú naši členovia ako dobrovoľnícku činnosť, bez nároku na odmenu, na vlastné náklady. 

Realizujeme ju v dvoch úrovniach: