Zatváranie Bánoša 2018 - Prihláška

28.08.2018

Záväzná prihláška s Návratkou : 

Milí priatelia, farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci,

producenti tradičných regionálnych výrobkov a jedál!

Dovoľujeme si Vám zaslať prvú informáciu o našom už spoločnom podujatí k ukončeniu poľnohospodárskej sezóny v našom kraji - TRADIČNÁ CHUŤ JESENE - Zatváranie Banoša.

Chceme našim podujatím širokej verejnosti odprezentovať domáce a tradičné miestne produkty z našich regiónov Horehronie, Gemer, Novohrad, Podpoľanie, Hont a Tekov s chuťou jesene na záver poľnohospodárskej sezóny 2018. A ako doplnok z regiónov i tradičné remeslá spojené s predvádzaním.

Tohto roku po prvý krát predstavíme ucelené regionálne ponuky miestnych produktov z Hontu, Podpoľania, Pohronia a Muránskej Planiny.

Okrem toho pripravujeme aj sprievodné akcie pre záhradkárov, chovateľov domácich zvierat, včelárov, gazdinky a deti. Túto jeseň sa zameriame okrem už zabehnutých ukážok štepenia ovocných stromčekov, včelárenia, detskej školy varenia aj na predvádzanie apiterapie, hipoterapie a kanisterapie. Novinkou bude anketa o jablkách doma pestovaných a kupovaných v reťazcoch a ukážka tradičnej jesennej aktivity - domáceho pálenia.

Ako už býva zvykom, podujatie bude spestrené i ďalšími atrakciami pre deti i dospelých a kultúrnym programom s ľudovou hudbou Jána Maka a s detským folklórnym súborom Radosť a novinkou jesene budú vyhliadkové lety balónom nad Banskou Bystricou.

Upozorňuje, že podujatie je určené len pre tých, čo predávajú svoje vlastné výrobky. Uprednostnení a zvýhodnení budú držitelia regionálneho značenia produktov. Každý predajca musí požiadať o povolenie stánkového predaj na MsÚ Banská Bystrica a sám zodpovedá za dodržiavanie platnej legislatívy z hľadiska daňových, živnostenských i prevádzkových predpisov.

Tradičná chuť jesene - zatváranie Banoša, farmársky trh sa uskutoční

v sobotu 20.októbra od 10:00 do 16:00 hod.

Prihlášky nájdete na našej web stránke https://vipbb.webnode.sk a môžete ich zasielať do 30.septembra 2018. Nevyhnutnou podmienkou pre registráciu je uvedenie sortimentu ponuky predaja výrobkov, služieb, jedál a občerstvenia. Počet miest na podujatí je obmedzený. Organizátori si vyhradzujú právo nezaregistrovať takých účastníkov, ktorí pošlú neúplne vyplnenú prihlášku, nesplnia podmienky ponuky tradičných domácich výrobkov a jedál, v súlade so zameraním podujatia na naše regióny a nebudú mať povolenie predaja od MsÚ B. Bystrica.