Príprava regionálnych odbytových partnerstiev

05.12.2017

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja realizuje s podporou BBSK projekt pod názvom "Príprava regionálnych odbytových partnerstiev".  Súčasťou projektu bude séria regionálnych pracovných stretnutí (seminárov) v jednotlivých vidieckych regiónoch BB kraja.

Semináre sú určené hlavne pre malých farmárov, pestovateľov, chovateľov a producentov miestnych potravinárskych výrobkov, ako aj pre starostov obcí, ktorí majú záujem podporovať odbyt miestnych produktov.

Cieľom stretnutí je nájsť vhodnú formu odbytu miestnych potravinárskych produktov v danom vidieckom regióne

POZVÁNKY na jednotlivé regionálnestretnutia: