Zatváranie Banoša 2017

10.09.2017

Informácie pre záujemcov o predaj vlastných produktov na Zatváraní Banoša 14.10.2017


Vstupná informácia

PRIHLÁŠKA    (prihlášky posielajte do 2. októbra 2017)

Cenník služieb

Milí priatelia, farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci

tradičných regionálnych výrobkov a jedál!

Dovoľujeme si Vám zaslať prvú informáciu o našom už spoločnom podujatí k ukončeniu poľnoohospodárskej sezóny 2017 - Tradičná chuť jesene - Zatváranie Bánoša, realizovanú s finančnou podporou BBSK a organizačnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Ako už názov hovorí, orientujeme sa predovšetkým na prezentáciu tradičných remesiel, miestnych jedál a farmárskych a potravinárskych výrobkov z nášho kraja. Chceli by sme širokej verejnosti odprezentovať predovšetkým kvalitné domáce a tradičné produkty z regiónov Horehronie, Gemer, Novohrad, Podpoľanie, Hont a Tekov. Ide hlavne o syry a mliečne výrobky, gazdovské mäsové špeciality, baraninu, divinu, hydinu, včelárske produkty, domácu kozmetiku, bylinné produkty, ovocie, zeleninu, vína a pivá. Samozrejme aj tradičné jesenné jedlá z týchto regiónov a ako doplnok i tradičné remeslá spojené s predvádzaním. O účasť sa môžu uchádzať len priami výrobcovia a spracovatelia, nie sprostredkovatelia. Držitelia regionálneho značenia produktov a služieb budú mať 50% zľavu za prenájom plochy, podobne ako aj víťazi regionálnych podujatí a súťaží v príprave tradičných regionálnych jedál a držitelia poukazu ZŤP .

Upozornenie: každý účastník musí mať povolenie ambulantného predaja od Mesta B. Bystrica. Povolenie sa týka všetkých predajcov potravinárskeho tovaru ako aj ľudovoumeleckých výrobkov. Ide o ambulantný predaj - tlačivo sa nachádza na stránke www.banskabystrica.sk sekcia tlačivá a žiadosti - oddelenie kultúry - žiadosť o súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica. Žiadosť je potrebné predložiť na MsÚ, vrátane povinných príloh, v prípade pestovateľov je potrebné dokladovať list vlastníctva k pôde. Taktiež je potrebné dokladovať čestné prehlásenie o nepoužívaní elektronickej pokladnice príp. fotokópiu záznamu daňového úradu o používaní elektronickej registračnej pokladnice v prípade živnostníkov. Všetky doklady je potrebné dodať do termínu podania prihlášky a v prihláške potvrdiť vydaný súhlas Mesta k ambulantnému predaju.

Tradičná chuť jesene - Zatváranie Bánoša, farmársky trh sa uskutoční

v sobotu 14. októbra 2017 od 10:00 do 16:00 hod.

Ako už býva zvykom, podujatie bude spestrené i ďalšími atrakciami pre deti i dospelých a kultúrnym programom s ľudovou hudbou J. Maka a DFS Radosť.

Prihlášky na priloženom formulári môžete zasielať do 2. októbra 2017. Nevyhnutnou podmienkou pre registráciu je uvedenie sortimentu ponuky predaja výrobkov, služieb, jedál a občerstvenia a kompletné vyplnenie prihlášky. Organizátori si vyhradzujú právo nezaregistrovať takých účastníkov, ktorí nesplnia podmienky účasti, a ktorí nie sú z banskobystrického kraja.

Mesto Banská Bystrica 

SOŠ Pod Bánošom 

 OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska

 OZ Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja


realizované s finančnou podporou BBSK